10.4.2018

10.04.2018

JČ, M - DÚ V SEŠITECH


ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE (3. TŘÍDA)

Čt -12.4. - Prv (živá a neživá příroda, houby, rostliny(str. 36-48 v uč)

Po - 16.4. - JČ (vyjmenovaná slova, slovní druhy, určování, podstatná jména - pád, číslo, rod, sloveso - osoba číslo čas)

Út -17.4. - M- počítání do 1000 s přechodem přes 100, písemné sčítání a odčítání se zkouškou, násobilka, slovní úloha, zaokrouhlování, kruh a kružnice)

ST - 18.4. - JA- sloveso be (I am, you are) a have got - otázky, zápor, slovíčka family, house, přídavná jména, předložky, části těla

Are you happy? Yes I am/No I am not

What room is this? This is our bedroom.

Whhere is a kite? A kite is under the bed.