Důležité informace

V pondělí 7. května proběhne ve škole sportovní den. budeme opékat špekáčky (špekáček+pečivo s sebou)

V tento den je možné děti omluvit ze školy, pokud máte rodinné plány. (písemná omluvenka v ŽK)

Zatrhněte prosím v deníčku, zda se Vaše dítě zúčšastní. V případě, že zaškrtnete Ne, oběd bude odhlášen.

________________________________________________________________

V pátek 4.května se zúčastníme Dne otevřených dveří ve vojenských kasárnách v Lipníku. Sraz u školy v 7.15. S sebou svačinu, pití, podle počasí pláštěnku, pokrývku hlavy. Návrat do školy kolem poledne.

________________________________________________________________

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE (3. TŘÍDA)

Čt -12.4. - Prv (živá a neživá příroda, houby, rostliny(str. 36-48 v uč)

Po - 16.4. - JČ (vyjmenovaná slova, slovní druhy, určování, podstatná jména - pád, číslo, rod, sloveso - osoba číslo čas)

Út -17.4. - M- počítání do 1000 s přechodem přes 100, písemné sčítání a odčítání se zkouškou, násobilka, slovní úloha, zaokrouhlování, kruh a kružnice)

ST - 18.4. - JA- sloveso be (I am, you are) a have got - otázky, zápor, slovíčka family, house, přídavná jména, předložky, části těla

Are you happy? Yes I am/No I am not

What room is this? This is our bedroom.

Whhere is a kite? A kite is under the bed.

_______________________________________________________________________

 • Pololetní písemné práce přesunuty na příští týden, budeme ještě opakovat.
 • Út - 23.1. - JČ
 • ST - 24.1. - M
 • _____________________________________________________
 • V pátek 22.12. si uděláme s dětmi vánoční nadílku a posezení u stromečku. Děti si odhlasovali, že si chtějí vylosovat spolužáka, kterému dají malý dáreček. Prosím rodiče aby jim pomohli s výběrem drobnosti, cca za 50,- Kč. Kdo má napečeno :-) může si přinést i MALINKOU krabičku s cukrovím....
 • ________________________________________________________________
 • V úterý 28.11. jedeme do planetária. Sraz dětí v 6:50 hod v lipníku před vlakovým nádražím, předpokládaný příjezd  je v 18:00 busem do Týna, děti si vyzvedněte na zastávce. S sebou svačinku, pití, na oběd si zajdeme, dle Vašeho uvážení můžou mít malé kapesné, půjdeme se podívat na vánoční trhy.
 • __________________________________________________________________
 • Ve čtvrtek 23.11. od 15:00 hod se konají třídní schůzky. Byla bych ráda, pokud bychom se v 15:00 sešli všichni a probrali důležité věci, pak budou individuální konzultace dle potřeby.
 • Děkuji.
 • __________________________________________________________________V pondělí 20.11. začíná plavecký výcvik. Učit se budeme 2 hodiny (Čj,M) S sebou: plavky, osušku, sprchový gel/mýdlo, šampon, popř. brýle. Dívky KOUPACÍ ČEPICI!!! Nakupování sladkostí na bazéně NENÍ dovoleno. Děkujeme
 • _______________________________________________________________
 • Ve středu 15.11. píšeme čtvrtletní písemnou práci z matematiky,
 •                  ve čtvrtek 16.11. z jazyka českého