Důležité informace

Organizace výuky v týdnu 25.6.-29.6. 2018 

Celý týden bude končit vyučování po 4. vyučovací hodině.

 Ze středy na čtvrtek budeme s žáky spát ve škole. Sraz žáků bude v 17:30 ve škole. Na žáky čekají zajímavé dílny, které si pro ně připravují žáci 4. a 5. ročníku. 

S sebou si přineste: karimatku, spacák, hygienické potřeby, pyžamo a věci na převlečení. Snídani a svačinku zajišťuje škola, špekáček, pečivo. 

Šikovným a ochotným maminkám děkujeme za případné upečení bábovky, koláče či jiného pečiva :-)

Vysvědčení se vydává v pátek 29. 6. 2018 první vyučovací hodinu. Poté žáci mohou odejít domů, ale je třeba si odhlásit oběd.

_________________________________________________________________

V úterý 19.6. jedeme na exkurzi na leteckou záchrannou službu do Olomouce.

Sraz v 7.00 (odjezd autobusem v 7:19).

Na jízdné vybíráme 120,-

S sebou: svačinka, pití, pokrývka hlavy, ráno namazat opalovacím krémem, drobné kapesné.

Návrat ve 13:00. Oběd mají děti ve škole.

__________________________________________________________

V pondělí 18.6. jedeme na školní výlet do Zoologické zahrady Lešná.

Sraz u školy v 7:15 (odjezd autobusu v 7:30 - autobus je hrazen Sdružením rodičů)

Vstupné: 60,-

Oběd: Oběd ve škole není zajištěn. Je možnost zajistit oběd v restauraci v zoologické zahradě. K jídlu bude kuřecí řízek s bramborovou kaší + 2dcl nápoje. Cena je 70,-

Ve škole/do deníčku potvrďte zájem.

S sebou: dostatečně velká svačina na celý den, pití, pokrývka hlavy, ráno namazat opalovacím krémem, kapesné.

Komu bývá v autobuse špatně, dejte mu před cestou Kinedryl (lék na zpáteční cestu předejte učiteli).

Předpokládaný návrat okolo 15hod.

___________________________________________________________

V pátek 15.6. jedeme do Přerova na akci "OBČAN A BEZPEČNOST"

Sraz u školy v 7.00 (odjezd autobusem v 7.19)

Návrat do školy ve 14:30

Oběd ve škole nebude zajištěn (nemusíte odhlašovat).

S sebou: dostatečně velká svačina na celý den, pití, pokrývka hlavy, ráno namazat opalovacím krémem, drobné kapesné na zmrzlinu.

Na autobus vybíráme 30,-

___________________________________________________________

Čtvrtletní písemné práce

Út 12.6. - Matematika

(Násobení a dělení 10,20,30,40.....,slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání,

dělení se zbytkem, trojúhelník)

St 13.6 - Český jazyk

( vyjmenovaná slova,slovní druhy, souvětí a větné vzorce)

Čt 14.6. - Prvouka

( živočichové, člověk, rostliny)

Čt 21.6. - Anglický jazyk

( slovíčka, slovesa be, have, otázky, zápor)

_______________________________________________________________

V pondělí 7. května proběhne ve škole sportovní den. budeme opékat špekáčky (špekáček+pečivo s sebou)

V tento den je možné děti omluvit ze školy, pokud máte rodinné plány. (písemná omluvenka v ŽK)

Zatrhněte prosím v deníčku, zda se Vaše dítě zúčšastní. V případě, že zaškrtnete Ne, oběd bude odhlášen.

________________________________________________________________

V pátek 4.května se zúčastníme Dne otevřených dveří ve vojenských kasárnách v Lipníku. Sraz u školy v 7.15. S sebou svačinu, pití, podle počasí pláštěnku, pokrývku hlavy. Návrat do školy kolem poledne.

________________________________________________________________

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE (3. TŘÍDA)

Čt -12.4. - Prv (živá a neživá příroda, houby, rostliny(str. 36-48 v uč)

Po - 16.4. - JČ (vyjmenovaná slova, slovní druhy, určování, podstatná jména - pád, číslo, rod, sloveso - osoba číslo čas)

Út -17.4. - M- počítání do 1000 s přechodem přes 100, písemné sčítání a odčítání se zkouškou, násobilka, slovní úloha, zaokrouhlování, kruh a kružnice)

ST - 18.4. - JA- sloveso be (I am, you are) a have got - otázky, zápor, slovíčka family, house, přídavná jména, předložky, části těla

Are you happy? Yes I am/No I am not

What room is this? This is our bedroom.

Whhere is a kite? A kite is under the bed.

_______________________________________________________________________

 • Pololetní písemné práce přesunuty na příští týden, budeme ještě opakovat.
 • Út - 23.1. - JČ
 • ST - 24.1. - M
 • _____________________________________________________
 • V pátek 22.12. si uděláme s dětmi vánoční nadílku a posezení u stromečku. Děti si odhlasovali, že si chtějí vylosovat spolužáka, kterému dají malý dáreček. Prosím rodiče aby jim pomohli s výběrem drobnosti, cca za 50,- Kč. Kdo má napečeno :-) může si přinést i MALINKOU krabičku s cukrovím....
 • ________________________________________________________________
 • V úterý 28.11. jedeme do planetária. Sraz dětí v 6:50 hod v lipníku před vlakovým nádražím, předpokládaný příjezd  je v 18:00 busem do Týna, děti si vyzvedněte na zastávce. S sebou svačinku, pití, na oběd si zajdeme, dle Vašeho uvážení můžou mít malé kapesné, půjdeme se podívat na vánoční trhy.
 • __________________________________________________________________
 • Ve čtvrtek 23.11. od 15:00 hod se konají třídní schůzky. Byla bych ráda, pokud bychom se v 15:00 sešli všichni a probrali důležité věci, pak budou individuální konzultace dle potřeby.
 • Děkuji.
 • __________________________________________________________________V pondělí 20.11. začíná plavecký výcvik. Učit se budeme 2 hodiny (Čj,M) S sebou: plavky, osušku, sprchový gel/mýdlo, šampon, popř. brýle. Dívky KOUPACÍ ČEPICI!!! Nakupování sladkostí na bazéně NENÍ dovoleno. Děkujeme
 • _______________________________________________________________
 • Ve středu 15.11. píšeme čtvrtletní písemnou práci z matematiky,
 •                  ve čtvrtek 16.11. z jazyka českého