6.4.2018

06.04.2018

M - 18/1 (+kdo nestihl dodělá 17/2)

učit Prv na test (rostliny)