22.3.2018

22.03.2018

Včerejší špatně zadaný úkol (kdo nemá) JA - 45/5

M- 10/1,2,3 (dodělat kdo nemá)