22.1.2018

22.01.2018

na písemnou práci z JČ

  • přečíst všechna příbuzná slova ze sešitu vyjmenovaných slov
  • zopakovat slova podřazená, nadřazená a souřadná
  • slova jednoznačná a mnohoznačná
  • synonyma a opozita
  • věta jednoduchá a souvětí (umět určit počet vět)
  • věta holá a rozvitá