15.11.2017

15.11.2017

M str. 45/2,3

Jč str. 28/6