12.3.2018

12.03.2018

JČ - 63/1B

M - 53/1

čtvrtek - prvouka test,živá a neživá příroda, rostliny